كد خبر : 1768     تعداد بازدید: 443

اخبار پژوهشکده
چهار کارآيي جالب در گوشيهاي موبايل

چهارمورد که شايد در مورد موبايل نشنيده باشيد
اقداماتي وجود دارد که مي توان در مواقع فوري و ضروري انجام داد. موبايل شما مي تواند يک نجات دهنده زندگي يا يک ابزار فوري براي نجات باشد.

   
اول      وضعيت فوق العاده
 
شماره تلفن وضعيت فوق العاده در كشورهاي جهان 112 است. در ايران نيز اگر شما حتي در يک مکان خارج از محدوده شبکه موبايل خود قرار داشته باشيد، شماره 112 را بگيريد، موبايل در هر شبکه موجود جستجو مي کند تا يک تماس وضعيت فوق العاده براي شما برقرار کند. (پليس، اورژانس، آتش نشاني يا...) و جالب اينکه اين شماره حتي زمانيکه صفحه کليد قفل است نيز کار مي کند. امتحان کنيد.
حتي با گوشي بدون سيم کارت نيز ميتوانيد به شماره 112 زنگ بزنيد.

دوم       آيا تا بحال کليدهاي خود را در ماشين جاگذاشته ايد؟

آيا ماشين شما يک دستگاه کنترل از راه دور بدون کليد دارد؟ اين وسيله مي تواند روزي مفيد باشد. يک دليل خوب براي داشتن يک موبايل: اگر شما کليدهاي خود را در ماشين جاگذاشته باشيد،و مثلاً دستگاه کنترل در منزل باشد به موبايل يک نفر در منزل از طريق موبايل خودتان تماس بگيريد. تلفن خود را در حدود فاصله 1 متر از ماشين قرار دهيد و از فرد مقابل در منزل بخواهيد که کليد کنترل درب بازکن ماشين را فشار دهد، و آنرا نزديک موبايل خود قرار دهد. قفل ماشين شما باز خواهد شد. با اين کار نياز نيست کسي کليدها را شخصاً بياورد. فاصله هيچ تاثيري ندارد. شما مي توانيد
کيلومترها فاصله داشته باشيد، اگر شما بتوانيد با کسي که ريموت کنترل ماشين شما را دارد ارتباط برقرار کنيد، شما مي توانيد قفل ماشين خود را باز کنيد. باور نداريد امتحان کنيد و متعجب شويد .
 
 
سوم    چگونه يک موبايل دزديده شده را غيرفعال کنيم؟

براي چک کردن شماره سريال موبايل خود، کليد هاي زير را به ترتيب فشار دهيد:
*#06#
 يک کد ديجيتالي  روي صفحه نمايش ظاهر مي شود. اين شماره مختص دستگاه شما است. اين شماره را يادداشت کنيد و در جايي امن نگه داريد. هنگاميکه موبايل شما دزديده مي شود، شما مي توانيد به پشتيبان شبکه خود تماس بگيريد و اين کد را به آنها بدهيد. سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند، حتي اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند. تلفن شما کاملاً غيرقابل استفاده خواهد شد. شما ممکن است نتوانيد موبايل خود را بازپس گيريد، اما حداقل مي دانيد کسيکه آنرا دزديده است ديگر نمي تواند از آن استفاده کند يا آنرا بفروشد. اگر هر کسي اين کار را بکند،
ديگر دزدين موبايل هيچ فايده اي نخواهد داشت.
 
 

چهارم       قدرت باطري مخفي شده
 

در نظر بگيريد باطري موبايل شما خيلي کم است. براي فعال کردن کليدهاي  #3370* را فشار دهيد. موبايل شما با اين اندوخته راه اندازي مجدد خواهد شد و موبايل افزايش 50 % در باطري را نشان مي دهد. اين فضاي اندوخته هنگاميکه موبايل خود را شارژ مي کنيد، خودبه خود شارژ خواهد شد