كد خبر : 491     تعداد بازدید: 572

اخبار پژوهشکده
تغيير Setting براي دسترسي به اينترنت

تغيير Setting براي دسترسي به اينترنت  ادامه.....