كد خبر : 876     تعداد بازدید: 840

اخبار پژوهشکده
تنظيمات کارت شبکه
قابل توجه کليه کاربران
با توجه به تغييرات انجام شده جهت دسترسي به شبکه لازم است تا تنظيمات  کارت شبکه به شرح ذيل تغيير يابد . بهمين منظور در قسمت  تنظميات کارت شبکه به صورت زير اقدام نمائيد :
Preferred DNS Server ----->172.21.0.25
Alternate DNS Server ----->172.21.0.15
در صورت وجود ابهام با کارشناسان اين اداره تماس حاصل نمائيد .
با تشکر 
اداره شبکه