كد خبر : 877     تعداد بازدید: 317

اخبار پژوهشکده
دسترسي به پوشه نظارت
  قابل توجه کليه کاربران
کليه کاربراني که نياز به استفاده از محتويات پوشه نظارت دارند لازم است جهت دسترسي به پوشه نظارت از سرورSG006 استفاده کنند.